Tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 3717
Ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn ký ban hành Công văn số 2113/UBND-NC về việc tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.
 

 

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh thực hiện các thao tác cấp định danh điện tử cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023; Công văn số 953/UBND-NC ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của Đề án 06, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt phần việc được giao. Quán triệt cho 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và sử dụng sim điện thoại chính chủ; đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, người thân tham gia thực hiện các dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú, thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền trên Báo Trà Vinh, hệ thống phát thanh và truyền hình, hệ thống truyền thanh cấp xã.

Các cơ quan, đơn vị có Bộ phận một cửa, Trung tâm Hành chính cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; trụ sở Công an cấp xã, điểm giao dịch Bưu điện, chi nhánh, địa điểm giao dịch của VNPT Trà Vinh, Viettel Trà Vinh triển khai lắp đặt băng rôn, khẩu hiệu, biển hiệu tuyên truyền, hướng dẫn về cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cách thức đăng ký và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai lắp đặt băng rôn, khẩu hiệu, biển hiệu tuyên truyền, hướng dẫn về cách thức đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; cách thức đăng ký và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên các tuyến đường có đông người qua lại; các khu vực đông dân cư; nơi tập trung đông người,...

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trang bị tại mỗi cơ quan, đơn vị có kết nối dữ liệu dân cư để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm 1 thiết bị đọc mã QR code trên thẻ CCCD; Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện mỗi đơn vị 2 thiết bị đọc mã QR code trên thẻ CCCD. Trong đó, Bộ phận thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 1 thiết bị; Bộ phận một cửa cấp xã mỗi đơn vị 1 thiết bị để khai thác thông tin cơ bản của công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, UBND cấp xã phối hợp, tham gia tích cực với lực lượng Công an trong công tác hướng dẫn người dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt việc làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”; đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ CCCD đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tiếp tục làm tốt vai trò thường trực, tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp triển khai hiệu quả nhiệm vụ Đề án 06, nhất là việc hướng dẫn công dân tạo tài khoản, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao.

Nguyên Chương