Phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Thống kê"
Lượt xem: 7657
Group phổ biến thông tin thống kê (thuộc Tổng Cục Thống kê) vừa tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Luật Thống kê”.

 

Cuộc thi được tổ chức nhằm trau dồi thêm kiến thức về Luật Thống kê đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thống kê; tuyên truyền và phổ biến pháp luật thống kê, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về thống kê

Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thống kê; các cá nhân ngoài ngành Thống kê. Không giới hạn độ tuổi, ngành nghề (trừ Ban tổ chức, thư ký cuộc thi). 

Nội dung thi xoay quanh Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2; và các văn bản pháp luật có liên quan về thống kê.

 Cuộc thi diễn ra dưới hình thức trực tuyến trả lời câu hỏi trắc nghiệm tính thời gian. Mỗi người dự thi chỉ tham gia 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Người dự thi truy cập link: https://khaosat.me/survey/tim-hieu-luat-thong-ke-d34c369.

Thời gian bắt đầu từ 8h00’ngày 20/11/2022 đến 17 giờ ngày 20/12/2022. 

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt: (01 giải) 1.500.000 VNĐ; Giải nhất: (01 giải) 1.000.000 VNĐ; Giải nhì: (02 giải) 500.000 VNĐ/giải; Giải ba: (03 giải) 300.000 VNĐ/giải; Giải khuyến khích: (05 giải) 200.000 VNĐ/giải.

Huy Minh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image