Trà Vinh thu ngân sách quí I trên 1.958 tỷ đồng, đạt 139% dự toán
Lượt xem: 3510
Ngày 8/4, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế quí I và triển khai nhiệm vụ quí II/2022.

Cục Thuế sơ kết công tác Thuế quí I/2022

 Việc triển khai nhiệm vụ công tác thuế quí I năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài, đặc biệt là từ tháng 2 trở lại đây, tình hình biến động giá xăng dầu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi,.... đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh và đời sống người dân; cơ quan Thuế chuẩn bị tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, miễn thuế theo Nghị quyết 11 của Chính phủ và đang triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác như áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý Thuế.

Nhiệm vụ thu nội địa năm 2022 của ngành Thuế Trà Vinh được Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao là 5.183 tỷ đồng, bằng 102,39% so với thực hiện năm 2021. Theo đó, Cục Thuế xây dựng nhiệm vụ thu nội địa quý I năm 2022 là 1.405 tỷ đồng, bằng 27% dự toán năm 2022. Kết quả thu nội địa quý I năm 2022 do Cục Thuế quản lý đạt 1.958,5 tỷ đồng, bằng 139,4% dự toán quý, bằng 37,8% dự toán năm; tăng 13,8% so cùng kỳ.

Có 10/15 khoản thu, sắc thuế hoàn thành bao gồm: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương, Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế bảo vệ môi trường, Lệ phí trước bạ, Phí - lệ phí, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước và Thu từ hoạt động xổ số… Trong đó thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt trên 260% và thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt trên 240%.

Trong quí I/2022, Cục Thuế trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời ban hành Kế hoạch về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, thành lập Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tại Cục Thuế; ban hành Công văn gửi Chi cục Thuế các khu vực, huyện về việc rà soát danh sách người nộp thuế  sử dụng hóa đơn điện tử.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực hiện thu quý I năm 2022 và dự kiến các nguồn thu trong quý II năm 2022, Cục Thuế xây dựng dự toán thu nội địa quý II là 1.060 tỷ đồng, bằng 20,5% dự toán năm. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu nội địa quý II năm 2022, Cục Thuế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chú trọng công tác phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu để kịp thời triển khai hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai các biện pháp quản lý, điều hành thu hiệu quả.

Bên cạnh đó là duy trì thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp đã ban hành, đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm thuế và tập trung chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử cho người nộp thuế. Khẩn trương rà soát người nộp thuế đủ điều kiện chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo chuẩn mới của Nghị định 123/2020 của Chính phủ đạt số lượng theo yêu cầu Tổng cục Thuế và kịp thời xử lý khó khăn để đảm bảo vận hành hóa đơn điện tử thông suốt.

                             Phượng Khánh

 

 

 

 

Tin khác