Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại Huyện Ủy Cầu Ngang
Lượt xem: 2131
Tiếp tục chương trình làm việc của Thường tực Tỉnh ủy, chiều ngày 25/5, đoàn công tác Tỉnh ủy Trà Vinh do ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 4 tháng đầu năm 2022 tại Huyện ủy Cầu Ngang.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu tại buổi làm việc

 Tham gia cùng đoàn, có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy. Làm việc với đoàn Tỉnh ủy, có bà Trần Thị Kim Chung, Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang, lãnh đạo các ban ngành huyện, các xã, thị trấn.

Báo cáo với đoàn công tác Tỉnh ủy, bà Trần Thị Kim Chung, Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang cho biết: Trong 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù, còn nhiều khó khăn, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao theo phân kỳ như: Tổng giá trị sản xuất đạt trên 25% kế hoạch, tăng gần 14% so cùng kỳ; giải ngân nguồn vốn đạt 16,7%; thu hút nhiều nhà đầu tư; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã Long Sơn đạt chuẩn theo kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy...

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy đã triển khai các kết luận, quy định chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy được 3.615 cuộc, có trên  210.000 lượt người dự, trong đó đảng viên đạt trên 98%; đoàn viên, hội viên đạt trên 85% và nhân dân đạt trên 65% trên tổng số hộ. Tập trung cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện của địa phương và toàn diện các lĩnh vực theo đó, huyện đã ban hành 266 văn bản. Thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì và đăng ký thực hiện 96 mô hình, trong đó có 15 mô hình mới trên các lĩnh vực. Cụ thể hóa Kế hoạch số 55 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cũng được chú trọng, nâng cao chất lượng. Hoạt động dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện có nhiều đổi mới, nhất là chủ động tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các phong trào cách mạng ở địa phương, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng nông thôn mới. Quan tâm xây dựng đăng ký mới 159 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, nâng tổng số toàn huyện có 170 mô hình, điển hình. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua, qua đó, phát triển lực lượng đoàn viên, hội viên mới...

Quang cảnh buổi làm việc

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đánh giá cao Huyện ủy Cầu Ngang trong công tác triển khai các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và nhất là nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy đạt yêu cầu. Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lâm Minh Đằng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang tập trung đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc. Quán triệt nhất quán, xuyên suốt phương châm nhiệm kỳ của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường triển khai, quán triệt các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tập trung thực hiện thật tốt công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch cán bộ, trong đó, cần quan tâm quy hoạch cán bộ nữ, trẻ; phải xác định đúng đối tượng quy hoạch, đúng tiêu chuẩn, đúng điều kiện, đúng độ tuổi, đúng hệ số... Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, nắm chắc tình hình dư luận xã hội; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời và chủ động phản bác những thông tin xấu, độc, nhất là những thông tin trên các trang mạng xã hội.....

Ngọc Hồng

 

 

Tin khác