Sơ kết triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3222
Chiều ngày 7/6, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo Đề án 06 cùng các thành viên của Tổ giúp việc. 

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc; lực lượng Công an các cấp đã làm tốt vai trò thường trực tham mưu và tích cực phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06. Đến nay, cơ bản đã hoàn thành các các nhóm nhiệm vụ đúng theo tiến độ đề ra; ý thức, tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện Đề án 06 của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương được nâng lên, bước đầu đã tạo sự đồng thuận của người dân, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo tiền đề cơ bản để đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, công an tỉnh được giao chủ trì thực hiện 11/25 dịch vụ công thiết yếu, đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra. Đến nay, Cổng dịch vụ Cư trú của Hệ thống Dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.149 hồ sơ cư trú, đã trả kết quả cho công dân là 3.087 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98.03%. Bao gồm các dịch vụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; khai báo tạm vắng; thông báo lưu trú; xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã cấp CCCD; cấp lại CCCD; đăng ký, đăng ký lại mẫu con dấu; đăng ký con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi và cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình (bắt đầu vận hành ngày 21/5/2022).

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Tư trình bày báo cáo tại hội nghị

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh công khai, đã tích hợp 05 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị lên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, cấp phiếu lý lịch tư pháp, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến để phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp giao dịch trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến 15/5/2022, toàn tỉnh có 1.723/1.816 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đạt tỷ lệ 94,88% so với tổng số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Tiếp tục thí điểm sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng định danh điện tử quốc gia thay thế BHXH giấy để khám, chữa bệnh BHYT, kết quả có 22 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD với 1.300 lượt tra cứu, trong đó có 137 lượt tra cứu thành công.

Toàn tỉnh tổ chức triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm định danh điện tử cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các sở, ngành, địa phương; kết quả đến nay đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử cho 825.745 công dân trong tỉnh đạt tỷ lệ 83% và đã thu nhận 18.764 hồ sơ CCCD kèm Tài khoản định danh điện tử. Công an tỉnh tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo đây là dữ liệu gốc, “đúng, đủ, sạch, sống”. 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo Đề án 06, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai đề án; quan tâm chỉ đạo quyết liệt phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung Kế hoạch số 13 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến; tập trung triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, định kỳ kiểm tra, theo dõi, rà soát các kết quả và nội dung nhiệm vụ, đối chiếu với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của Đề án 06, các thay đổi về cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh có liên quan và tình hình thực tiễn triển khai tại đơn vị, địa phương để cập nhật, báo cáo, điều chỉnh công tác triển khai cho phù hợp, đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt việc thu nhận hồ sơ Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu và tiến độ đề ra; thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực thường xuyên theo dõi, đôn đốc, định kỳ, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

T.P

 

Tin khác