Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm của ngành Thanh tra
Lượt xem: 2950
Sáng ngày 07/07, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh  có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh; lãnh đạo Thanh tra một số sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 4.257 cuộc thanh tra hành chính và 77.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 25.022 tỷ đồng, 9.623 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 10.268 tỷ đồng và 134 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 14.753 tỷ đồng, 9.489 ha đất; ban hành 57.154 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 4.243 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 1.682 tập thể và 2.676 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 163 vụ, 89 đối tượng.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã tập trung đôn đốc việc rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước. Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp có 158.824 lượt người, với tổng số người được tiếp là 171.781 người về 126.145 vụ việc, có 1.417 đoàn đông người; giải quyết 9.865/13.741 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71,8%.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, đã triển khai nhiều nhiệm vụ theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, nhất là các nhiệm vụ theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và chỉ đạo, kết luận của Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả phát hiện số vụ việc tham nhũng và số người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu ngành Thanh tra các địa phương, đơn vị cũng đã trình bày tham luận với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan, đi thẳng vào các vấn đề cụ thể.

Trên cơ sở các ý kiến tham luận của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, tại hội nghị, ngành thanh tra đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm, trong đó tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022; tăng cường, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra. Đặc biệt là đối với công tác phòng, chống tham nhũng, ngành thanh tra sẽ đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đạt hiệu quả cao nhất.

T.P

Tin khác