Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết tháng 7 năm 2022
Lượt xem: 4243
Sáng ngày 2/8, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và các địa phương để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy tháng 7 và triển khai chương trình công tác tháng 8 năm 2022. Ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, trong tháng 7 việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội tiếp tục tăng trưởng theo kế hoạch. Tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, nâng từ đầu năm đến nay đạt trên 18.400 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch. Các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện và cấp mới 1 chủ trương đầu tư trong nước. Trong tháng, tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.100 tỷ đồng, nâng đến nay đạt gần 8.600 tỷ đồng, đạt gần 83% dự toán. Cũng trong tháng qua tỉnh tạo việc làm mới cho gần 3.000 lao động.

Theo các đại biểu, quá trình triển khai tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 26,7% so tháng trước, trên lĩnh vực nông nghiệp do tác động từ nguồn nguyên liệu, vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao, bên cạnh do mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến sản xuất rau màu và trên 900 hecta lúa hè thu. Một số bệnh nguy hiểm trên người, các loại bệnh thủy sản và bệnh trên cây trồng, vật nuôi có xu hướng diễn biến phức tạp …

Đánh giá kết quả đạt được trong tháng qua, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường ghi nhận và cho rằng đó là sự nỗ lực chung của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế ở một số lĩnh vực kinh tế, xây dựng nông thôn mới, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (hiện mới đạt gần 36% kế hoạch) và công tác phòng chống dịch bệnh trên người.

Chỉ đạo nhiệm vụ tập trung trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ và đi sâu vào việc kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời có giải pháp phát huy tối đa vai trò nêu gương của người đứng đầu, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhanh, hiệu quả các chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và tập trung trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp. Tập trung trong xây dựng nông thôn mới ở 3 huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và tiếp tục quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các cấp ủy cần tập trung công tác xúc tiến đầu tư, thương mại; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở người, đảm bảo đủ cơ số thuốc và vật tư y tế trong phòng, điều trị bệnh trên người. Bên cạnh, vấn đề về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cũng được Bí thư Tỉnh ủy phát biểu nhấn mạnh tại cuộc họp.

          Xuân Kha 

Tin khác