Trà Vinh: Phấn đấu đến 30/9 giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 70%
Lượt xem: 1772
Sáng ngày 10/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chủ trì cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản, nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng đề nghị các chủ đầu tư đang có tỉ lệ giải ngân thấp cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, quyết liệt hơn trong thi công và giải ngân, phấn đấu đến 30/9 đạt tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 70%, quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn vào cuối năm.

Đối với các dự án đang thiết kế bước 2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải thực hiện đấu thầu trong tháng 9/2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, báo cáo kịp thời để có hướng xử lý, đề xuất điều chỉnh vốn phù hợp.

Các địa phương tập trung giải ngân vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, địa phương cần có bước chuẩn bị sẵn sàng để có thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần lưu ý đến công tác giải ngân vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP, đẩy mạnh tuyên truyền, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách nhanh chóng, thuận lợi nhất.

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 5/8/2022, tỉnh đã giải ngân 1.417 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân 32,9% kế hoạch). Trong 28 chủ đầu tư, đã có 11 chủ đầu tư đạt tỉ lệ giải ngân trên 50%. 17 chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân thấp dưới 50% như: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Trà Cú… Năm 2022, tỉnh có 29 dự án đầu tư công, trong đó có 13 dự án thiết kế 2 bước và 16 dự án thiết kế 1 bước.

P.A

Tin khác