Đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường
Lượt xem: 2991
Chiều ngày 22/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp  Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về "Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa học đường" theo Chỉ thị số 08 ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình dự hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội dự và chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Trà Vinh có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Văn hóa học đường là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng giáo dục; là môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, có tinh thần, trách nhiệm với đất nước và cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 08 ngày 1/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Trong đó đề cập đến những nội dung trọng tâm như: Xây dựng văn hóa học đường góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Công tác chỉ đạo triển khai của đoàn, Hội, Đội về các giải pháp phối hợp với ngành giáo dục trong nhiệm vụ xây dựng văn hóa học đường. Một số định hướng của ngành Văn hóa trong phối hợp triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường.

Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian qua. Đặc biệt, ngành đã thực hiện nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ; giáo dục thế hệ trẻ được phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ. Bên cạnh đó, ông Trần Thanh Mẫn yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan cần tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 08 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trước thềm năm học mới. Riêng, ngành Giáo dục tiếp tục nêu cao vai trò, ý nghĩa xây dựng văn hóa học đường, tăng cường công tác tuyên truyền tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực; phát huy dân chủ và vai trò lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục. Theo đó, nhà trường cần tập trung xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng mô hình tốt để khơi dậy truyền thống yêu nước, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sinh viên, học sinh, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; thường xuyên theo dõi, động viên, đôn đốc công tác xây dựng văn hóa học đường để kịp thời định hướng, điểu chỉnh phù hợp trong giai đoạn mới.

Minh Thùy

Tin khác