Trà Vinh phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
Lượt xem: 2906
Sáng 29/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi lễ phát động Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022. Ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ đổi mới giáo dục và đào tạo, phổ cập giáo dục, xoá mù chữ và xây dựng xã hội học tập tỉnh Trà Vinh đã đến dự.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

 Tuần lễ học tập suốt đời được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 10 hàng năm trên cả nước nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 có chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19” gắn với kỉ niệm 26 năm ngày thành lập Hội khuyến học Việt Nam 2/10. Qua đó giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm tham gia của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc vận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hoá các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch Covid-19.

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 còn gửi đến thông điệp “đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Trong đó triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học và hoạt động thư viện. Khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở, góp phần từng bước phát triển hệ sinh thái chuyển đổi số hoạt động dạy và học”.

Để hỗ trợ học tập theo phương pháp này, Hội khuyến học tỉnh Trà Vinh đã kêu gọi và phát động phong trào “Sóng và máy tính cho em” trong toàn hệ thống Hội. Tại buổi lễ phát động Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội khuyến học tỉnh trao 50 suất học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi với số tiền 75 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

 Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình biểu dương các tập thể cá nhân đã tích cực quan tâm chăm lo cho sự nghiệp trồng người, tạo mọi điều kiện học tập, đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Ông Lê Thanh Bình chỉ đạo ngành giáo dục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, trong nâng cao năng lực của trường Đại học Trà Vinh, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các thiết chế văn hoá. Tổ chức tốt các chương trình giáo dục trên kênh Truyền hình Trà Vinh 2, đăng tải trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội có nhiều người dùng tại VN. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư, cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về “xây dựng xã hội học tập”, có trách nhiệm tạo các cơ hội học tập công bằng để mọi người trong xã hội được tham gia học tập nhất là các đối tượng chính sách, người dân tộc, người yếu thế trong xã hội.

                            Phượng Khánh  

Tin khác