Nội dung trọng tâm Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và công tác chuẩn bị của Đoàn đại biểu Quốc hội Trà Vinh
Lượt xem: 2171
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành Văn bản 1460/TTKQH-TK về việc triệu tập Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, khai mạc vào ngày 20/10/2022 và dự kiến bế mạc vào ngày 18/11/2022. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 7 dự án Luật...

Về công tác lập pháp, theo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án Luật, 3 dự thảo Nghị quyết gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (theo quy trình tại 1 kỳ họp);  Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) (theo quy trình tại 1 kỳ họp); Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Quốc hội sẽ cho ý kiến 7 dự án luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự.

Về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; xem xét giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về: công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2022 (trong đó có nội dung về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam).

Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”. Xem xét báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội (nếu có).

Quốc hội cũng sẽ xem xét công tác nhân sự; quyết định vấn đề quan trọng khác (nếu có) và xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp, cũng như thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, yêu cầu của Tổng Thư ký Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, gửi dự kiến nội dung, chương trình nghị sự của kỳ họp và đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, góp ý kiến về các nội dung kỳ họp. Đồng thời, tổ chức cho các đại biểu Quốc hội tham gia các hội nghị, hội thảo do địa phương, các Bộ ngành Trung ương và các cơ quan, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức đóng góp các dự thảo Luật, Nghị quyết thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp (Luật Đất đai, Luật dầu khí, Luật Phòng chống rửa tiền, Luật Phòng chống bạo lực gia đình…).

 Thứ hai, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 4 điểm bao gồm 16 xã/phường/thị trấn thuộc 9 huyện/thị xã/thành phố trên địa bàn tỉnh và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với ngành nông nghiệp, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Quốc hội.

Thứ ba, tổ chức xin ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh về đề xuất vấn đề chất vấn để có cơ sở lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại Kỳ họp thứ 4. Từ đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi đến Tổng Thư ký Quốc hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, tổng hợp gửi phiếu chất vấn đến Tổng Thư ký Quốc hội để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời và tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trên các lĩnh vực tại địa phương để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Phước Tiến

Tin khác