Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 3443
Sáng ngày 15/11, Ủy ban đoàn kết công giáo (UBĐKCG) tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bức trướng cho Đại hội

Dự đại hội có Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBĐKCG 7 tỉnh, thành Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và 110 đại biểu chính thức.

Công giáo ở tỉnh Trà Vinh có 3 Giáo hạt lớn, gồm: Giáo hạt Vĩnh Kim, Giáo hạt Mặc Bắc và Giáo hạt Trà Vinh với 46 nhà thờ, nhà nguyện, 1 dòng tu, 2 cơ sở cộng đoàn Nữ tu, có 54 linh mục, 83 nữ tu, 667 chức việc, có trên 75.000 giáo dân trực thuộc Giáo phận Vĩnh Long.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, UBĐKCG tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi, động viên đồng bào Công giáo nói riêng, đồng bào trong tỉnh nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội ở địa phương; tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo, tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định an ninh, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2017-2022

Với chủ đề "Hiệp hành - chia sẻ - phục vụ", Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra nhiệm vụ phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần kính Chúa - yêu nước và thực hiện phương châm “sống tốt đời đẹp đạo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo đến đồng bào giáo dân các họ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà UBĐKCG tỉnh và đồng bào giáo dân trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn UBĐKCG tỉnh, các vị Linh mục, tu sĩ tiếp tục làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết rộng rãi, động viên đồng bào Công giáo phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp của tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân “sống tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ đề ra, nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết lương - giáo, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên UBĐKCG tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt, hạ quyết tâm.

Đại hội đã bầu ra UBĐKCG tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 51 vị ủy viên, trong đó, Ban thường trực gồm 5 vị. Linh mục Trần Văn Kích tái đắc cử Chủ tịch UBĐKCG tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, UBĐKCG Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 29 tập thể, cá nhân; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho 26 tập thể, cá nhân; UBĐKCG tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” giai đoạn 2017-2022.

Trúc Phương

 

Tin khác