Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ năm 2022
Lượt xem: 4820
Sáng ngày 12/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trà Vinh và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, trong năm 2022 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ở các cấp và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022… Trên cơ sở đó, Đảng ủy - Ban Thường vụ đã cụ thể hóa thành 04 nghị quyết thường kỳ, 03 nghị quyết chuyên đề, 11 kết luận, 15 kế hoạch, 06 quyết định… cùng nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Cầu Kè, Càng Long và diễn tập 27 xã, phường, thị trấn sát với điều kiện thực tế địa phương. Xây dựng 100% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu. Giao quân đạt chỉ tiêu và chất lượng, trong đó có 3,33% thanh niên nhập ngũ là đảng viên (tăng 1,65% so với năm 2021). Xây dựng lực lượng dự bị động viên đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 90%, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt trên 15%. Xây dựng lực lượng dân quân đúng Luật và đề án của tỉnh, tỷ lệ đảng viên đạt trên 28%. Huấn luyện cho các đối tượng đạt 100% nội dung, chương trình, thời gian, kết quả kiểm tra đạt 100% yêu cầu, có trên 76% khá, giỏi….

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thẳng thắn nêu những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đề ra chủ trương, biện pháp để khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng và đảng viên…

Qua đó hội nghị cũng thảo luận thống nhất đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới đó là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản cấp trên về xây dựng chính quy, tạo bước đột phá trong quản lý, chấp hành kỷ luật. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, pháp luật, điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định của quân đội, đơn vị. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; duy trì cơ quan, đơn vị thực hiện nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội. Làm theo chức trách, hành động theo điều lệnh; đổi mới phong cách, tác phong lề lối làm việc, hạn chế thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường và tai nạn khi tham gia giao thông; không để xảy ra đơn thư tố cáo sai quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội…. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế đó là: công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế lãnh đạo của đảng có nội dung chưa chặt chẽ, một số đồng chí từng lúc chưa phát huy hết vai trò trong tham mưu đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo trên lĩnh vực được phân công phụ trách; công tác nắm tình hình cơ sở có lúc chưa thường xuyên….

Hữu Hiệp

 

 

Tin khác