English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1572

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022

Sáng ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới; tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Chủ trì hội nghị

Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giúp cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm thực tiễn và ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng; kịp thời cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị phù hợp với tình hình của tỉnh. Đặc biệt, thực hiện chủ trương chuyển đổi số, triển khai các bước thực hiện Đề án Sổ tay đảng viên điện tử trên địa bàn tỉnh. Tham mưu ban hành Chỉ thị về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu tổ chức đảng trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được quan tâm chỉ đạo, định hướng sâu sát, đôn đốc Ban Chỉ đạo các địa phương, đơn vị; chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời đấu tranh ngăn chặn và định hướng truyền thông, dư luận.

Công tác định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong việc phản ánh về tình hình kinh tế - xã hội, các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, thông tin đối ngoại được chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp gắn liền với yêu cầu đổi mới nội dung công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Trà Vinh nói riêng và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác triệt để những tiện ích của mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên của các địa phương bảo đảm tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết về lý luận và thực tiễn, nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thiết thực để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự nhất trí cao trong nội bộ, sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng biểu dương và ghi nhận những thành tích đóng góp của các ngành, các cấp và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Trà Vinh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò.

Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ngành tập trung thực hiện một số nội dung như nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu ban hành các văn bản định hướng về công tác tuyên giáo, tập trung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng trong nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 

Đồng thời, quan tâm sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy theo yêu cầu của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa, sinh động về hình thức, ngắn gọn, thiết thực, gần gũi với cuộc sống; tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...

Nguyên Chương

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 214
  • Hôm nay: 5367
  • Trong tuần: 163,196
  • Tất cả: 40,991,386

Chung nhan Tin Nhiem Mang