Ngành Khoa học và Công nghệ tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 3170
Chiều ngày 6/1, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023. Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh.  

Quang cảnh tại Hội nghị

 Năm 2022, với những phấn đấu nỗ lực trong công tác, ngành Khoa học và Công nghệ đã đạt được những kết quả tiêu biểu trong công tác tham mưu: đã ban hành 1 Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đã tham mưu 23 Quyết định, Kế hoạch để triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ; công nhận 439 sáng kiến thi đua cấp tỉnh cho 428 cá nhân.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đã tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ 2 đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia năm 2023; triển khai 8 đề án cấp tỉnh; nghiệm thu 16 đề tài, dự án, đạt 133,33% kế hoạch; quản lý, theo dõi, đôn đốc 28 đề tài/ dự án đang triển khai từ 2019 đến nay.

Đối với sở hữu trí tuệ, đã phối hợp với các Sở, ngành hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá, công nhận 133 sản phẩm đăng ký OCOP của tỉnh đạt từ 3 sao trở lên cụ thể: Đợt 1 năm 2022 là 29 sản phẩm, đợt 2 là 104 sản phẩm; đã thực hiện chính sách hỗ trợ tài sản trí tuệ cho 24 hình thức bảo hộ, đạt 109% kế hoạch; triển khai 11 nhiệm vụ khoa học và Công nghệ phát triển tài sản trí tuệ; tổ chức 4 lớp tập huấn về sở hữu trí tuệ; 3 lớp phối hợp với UBND huyện Càng Long và Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh. Về an toàn bức xạ hạt nhân đã cấp 23 giấy phép trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân. Đã tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đó có 9 dự án, ý tưởng đạt giải trong số 63 dự án, ý tưởng khởi nghiệp dự thi.

Về công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, đã triển khai 6 cuộc thanh tra tại 8 cơ sở, phát hiện 4 cơ sở vi phạm và xử lý vi phạm với số tiền 14.262.500 đồng.

Năm 2023, ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục đề ra các kế hoạch sau: Triển khai, sắp xếp kiện toàn lại tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08/NQ/TU ngày 23/01/2017 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025; hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND; tiếp tục hỗ trợ đầu tư hoàn thiện, thúc đẩy khai thác các sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo hộ của các chủ thể trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp theo Nghị quyết số 80/2019/NQ-HĐND; tiếp tục tổ chức đa dạng các hoạt động tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu của tỉnh, góp phần khuyến khích, thúc đẩy sáng tạo khoa học và công nghệ.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Phó Chủ tịch đề nghị ngành cần phải nhạy bén hơn khi đưa ra các giải pháp về quy định khuyến khích cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học và công nghệ; cần tập trung hơn trong công tác tham mưu, phê duyệt những dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.

Trong năm 2023, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phát huy tinh thần của năm 2022 đểtham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 26/03/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học – kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 – 2025; tích cực chủ động, tham gia triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đôn đốc, phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong việc ứng dụng các đề tài ứng dụng khoa học, công nghệ để triển khai nhân rộng.

Quốc Bình

Tin khác