Thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại, linh hoạt, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Lượt xem: 4641
Sáng ngày 14/1, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chủ trì, tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Trà Vinh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trà Vinh

Năm 2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những kết quả quan trọng như sau:

Về lao động - việc làm: Năm 2022, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,6 triệu người (tăng 1,5 triệu người so với năm 2021). Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước tính là 7,5 triệu đồng/ tháng (tăng 992.000 đồng so với năm trước). Trong năm 2022, cả nước đã đưa 142.779 lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có 48.835 lao động nữ).

Đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chi trả trợ cấp người có công với cách mạng thường xuyên hàng tháng cho gần 1,2 triệu người, kinh phí 29.490 tỷ đồng. Trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng tổ quốc ghi công đối với 553 liệt sĩ; cấp đổi lại 11.820 Bằng Tổ Quốc ghi công. Thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong năm đã tiếp nhận 1.876 mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, đã phân tích, so sánh đối khớp được 148 danh tính hài cốt liệt sĩ, báo tin đến thân nhân liệt sĩ và ghi tên trên bia mộ liệt sĩ.

 Về các lĩnh vực xã hội: Trong năm 2022, mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội đã cung cấp dịch vụ cho người lớn và trẻ em khuyết tật, tâm thần chiếm tỷ lệ lớn 46,5%; số đối tượng trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi chiếm tỷ lệ tương đối 19,3%; người già neo đơn chiếm 10,3%; trẻ em và người lớn nhiễm HIV/AIDS chiếm 1,4%.

 Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề ra những mục tiêu cụ thể năm 2023 như sau: Đưa khoảng 110-120 nghìn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68% (trong đó tỷ lệ có bằng/ chứng chỉ khoảng 27,5%); tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội khoảng 39-40%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,5%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm qua. Đồng thời, ông cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hoàn thiện triển khai chính sách cho người có công với cách mạng; thúc đẩy thị trường lao động phát triển theo hướng hiện đại, đầy đủ, vận hành linh hoạt nhằm kết nối cung - cầu lao động, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lao động, phục hồi thị trường lao động; tiếp tục đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng của giáo dục nghề nghiệp, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao; tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo mọi người dân có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông cũng nhấn mạnh cần tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu quả và đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Ngân Linh

 

Tin khác