Ngân sách địa phương đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT
Lượt xem: 2642
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện tốt an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đã ban hành nhiều Nghị quyết hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho một số nhóm đối tượng từ ngân sách của địa phương.
 

 

Lãnh đạo địa phương luôn quan tâm, tham dự các hoạt động của BHXH tỉnh

Tính từ năm 2019 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 4 nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho một số đối tượng ngoài ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Trong đó có, Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng những người tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo Nghị quyết, cán bộ không chuyên trách ở ấp, khóm được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ ngày 22/7/2019 đến khi có hướng dẫn mới.

Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, hỗ trợ 100% mức đóng BHYT người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% địa phương hỗ trợ 30%. Hỗ trợ 40% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên. Trong đó, Trung ương hỗ trợ 30%, địa phương hỗ trợ 10%. Hỗ trợ 50% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Trung ương hỗ trợ 30% , địa phương hỗ trợ 20%).

Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 15/3/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT đối với nhóm đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP bao gồm: người mắc bệnh ung thư, người chạy thận nhân tạo, nang tủy thận, người đã phẫu thuật tim, người đã được ghép các cơ quan (ghép gan,  ghép thận, ghép tim, ghép tủy, nuôi và ghép sọ não) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình; đối tượng người khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thời gian hỗ trợ kể từ ngày 01/01/2022 đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có tên trong danh sách được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, chưa có thẻ BHYT và không thuộc nhóm đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023-2025. Thời gian hỗ trợ kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

Đặc biệt, ngày 04/6/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và UBND tỉnh công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới thì tổng số người tham gia BHYT không còn được NSNN đóng là trên 390.000 người, chiếm trên 38% dân số. Sau khi rà soát và thực hiện chuyển nhóm đối tượng để NSNN tiếp tục hỗ trợ vẫn còn lại trên 210.000 người không được tiếp tục hỗ trợ đóng.

Để đảm bảo người dân có thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe, chỉ trong gần 2 tháng, từ ngày 01/7 đến 23/8/2021, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo gia hạn thẻ BHYT cho nhóm đối tượng theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định số 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhờ kịp thời ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho một số nhóm đối tượng từ ngân sách của địa phương đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; góp phần chăm sóc sức khỏe, ổn định đời sống nhân dân. Theo báo cáo, tính đến 31/12/2022, toàn tỉnh có gần 940.000 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 92,13% so với dân số. Số người tham gia BHXH hiện có trên 87.000 người, chiếm 16,89% lực lượng lao động; trong đó có 19.801 người tham BHXH tự nguyện, chiếm 3,81% lực lượng lao động. 

 

Kịp thời giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp  cho người tham gia

Cũng trong năm 2022, toàn tỉnh có trên 1,4 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT với số tiền là trên 600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã kịp thời giải quyết, chi trả cho trên 25.000 lượt người hưởng chế độ BHXH, BH thất nghiệp với số tiền trên 1.300 tỷ đồng góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Có thể thấy rằng, việc hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với những khó khăn của người dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần rất lớn trong việc thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội cho người dân thông qua việc hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT.

Hồng Đậm

Tin khác