Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam
Lượt xem: 3109
Với chủ đề “Văn hóa soi đường ta bước tiếp”, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) vừa được tổ chức tại Công viên Phạm Ngũ Lão, thành phố Trà Vinh, tối ngày 30/3.
 

 

Các đại biểu tham dự chương trình

 Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức với sự tham dự của bà Trần Thị Bích Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; ông Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lực lượng đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang.

 Tháng 2/1943, Đề cương Văn hoá Việt Nam – văn kiện chính thức đầu tiên về công tác văn hoá, văn nghệ do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. Cho đến nay, giá trị và tính hiện thực của bản Đề cương này vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

 Phát biểu khai mạc chương trình, ông Dương Hoàng Sum, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh: Chương trình là dịp để các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, trong đó có những người thực hành văn hóa, đội ngũ trí thức và giới văn nghệ sĩ thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng sâu rộng của Đề cương trong công cuộc kháng chiến kiến quốc cũng như công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Qua đó nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ của tỉnh nhà, tạo nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng để góp phần xây dựng quê hương ngày càng thêm giàu đẹp.

Tiết mục múa "Giã cốm dẹp" do Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh biểu diễn

 Được dàn dựng công phu, hấp dẫn với chủ đề “Văn hóa soi đường ta bước tiếp”, chương trình nghệ thuật đã giới thiệu tới khán giả 12 tác phẩm ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, bản sắc văn hóa dân tộc và khí phách hào hùng của dân tộc Việt Nam được thể hiện dưới nhiều hình thức ca, múa. Đó là các tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật hấp dẫn như: đơn ca “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc do Yến Anh trình bày; “Hành khúc người chiến sĩ văn hóa” do tốp ca múa Trung tâm Văn hóa trình bày; song ca “Việt Nam quê hương tôi” do Quốc Vinh và Yến Anh trình bày; ca cổ “Hương sắc Trà Vinh” do Thái Học và Huỳnh Như trình bày và tiết mục múa “Giã cốm dẹp”, “Chúc mừng” do Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh biểu diễn,...

Ngân Linh

Tin khác