Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Lượt xem: 2051
Chiều ngày 24/5, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lan Hiền, vụ trưởng vụ Tôn giáo và tín ngưỡng làm trưởng đoàn. 
 

 

Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các thành viên đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm tìm hiểu, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số vấn đề dân tộc, tôn giáo và mối quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Từ trước đến nay, cùng với việc đầu tư phát triển kinh tế xã hội trong toàn tỉnh, tỉnh Trà Vinh đã triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo được sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc thiểu số giảm đáng kể, trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt, bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy, việc phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện. Bên cạnh, tỉnh luôn thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống trong đồng bào dân tộc thiểu số và hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố kiện toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Lan Hiền - Vụ trưởng Vụ Tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện Chính trị quốc gia HCM phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh

Về mối quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo, có thể nói yếu tố dân tộc luôn gắn liền với tín ngưỡng, tôn giáo và ngược lại tín ngưỡng, tôn giáo cũng luôn gắn chặt với cộng đồng dân tộc như hình với bóng không thể tách rời. Tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống từ lâu đã trở thành giá trị tư tưởng, văn hóa liên kết cộng đồng dân tộc và chi phối mạnh mẽ đời sống tinh thần, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng, vấn đề dân tộc, tôn giáo và mối quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với tôn giáo, dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và của tỉnh nói chung. Đồng thời tỉnh luôn chú trọng đến tính hợp lý, hài hòa giữa yếu tố dân tộc và yếu tố tôn giáo; trong đó, đặc biệt quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các loại hình tín ngưỡng dân gian, tôn giáo truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động có hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa góp phần an dân, giữ được bản sắc và đảm bảo ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Tỉnh luôn tìm các giải pháp đồng bộ để giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề mới, phát sinh trong dân tộc, tôn giáo. Chú trọng phân bổ và huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đạt được những kết quả quan trọng.

Xuân Kha 

Tin khác