Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 2129
Ngày 1/6, Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

 

Quang cảnh tại hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; bà Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; ông Lữ Công Tạo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ tọa hội nghị. Cùng tham dự còn có ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Khối và hơn 162 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư ở 81 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối.

Chủ tọa điều hành hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ Khối đã đạt và vượt 6/10 chỉ tiêu Nghị quyết, các chỉ tiêu còn lại đạt từ 80% trở lên. Bên cạnh đó, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy Khối đã phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tạo việc làm mới cho 59.693 lao động (đạt 51,9% kế hoạch), đưa 1.831 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 40,6% kế hoạch), thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội và an sinh xã hội.

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên: Trong nửa nhiệm kỳ đã xét kết nạp 547/700 đảng viên (đạt 78,14% Nghị quyết); chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên (hằng năm có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên); rà soát, sàng lọc, xóa tên 3 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu thảo luận, cơ bản thống nhất với kết quả kiểm điểm, đánh giá cũng như dự thảo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu lãnh đạo nửa nhiệm kỳ còn lại.

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp trong thời gian qua. Nửa nhiệm kỳ còn lại, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra; nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của mình để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá của tỉnh, gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối.

Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo hướng “kiểm tra nghiêm túc, giám sát nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm minh” để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực sự đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Ngân Linh

 

Tin khác