English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số

Nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi số doanh nghiệp, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 7/4/2022 về Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp theo Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chương trình hướng đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn). Các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chủ trì triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

UBND tỉnh đề ra mục tiêu đến năm đến năm 2025, trên 90% doanh nghiệp tham gia đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (dbi.gov.vn); tối thiểu 30% doanh nghiệp áp dụng ít nhất 1 nền tảng số phục vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh. Hình thành mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Đến năm 2030, tối thiểu 65% doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai áp dụng (ít nhất 01) nền tảng số trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện được mục tiêu trên, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp và UBND các huyện thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ: tuyên truyền nâng cao nhận thức doanh nghiệp về chuyển đổi số. Tổ chức đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Rà soát cập nhập cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và tổ chức mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số. Đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số.

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 515
  • Hôm nay: 22520
  • Trong tuần: 336,500
  • Tất cả: 32,263,404

Chung nhan Tin Nhiem Mang