English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

  Ngày 1/11, UBND tỉnh có Quyết định số 2104/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

Phấn đấu đến năm 2025, Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh trở thành trường cao đng chất lượng cao là trường học số (Ảnh: Minh Thùy)

 Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể về phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; phấn đấu 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030 nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đào tạo phát triển học liệu số.

Về đổi mới và phát triển chương trình đào tạo, phấn đấu 70% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp vói ứng dụng khoa học công nghệ mới.

Hình thành nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia và kho học liệu, tài nguyên số dùng chung phục vụ cho hoạt động dạy và học vào năm 2025; tỉnh đặt mục tiêu đạt 50% vào năm 2025 và 100% vào năm 2030 trường cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cấp huyện có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

Đối với quản lý số và quản trị số, tỉnh phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công tỉnh và tích hợp vào Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023; 100% trường cao đẳng năm 2025, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số; có 50% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030 hoạt động kiểm tra chuyên ngành về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Đồng thời, hình thành bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vào năm 2025 và liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiêp với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin giáo dục nghề nghiệp vào năm 2030. Phấn đấu 100% báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về giáo dục nghề nghiệp được thực hiện trên môi trường số và kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ vào năm 2025. Phấn đấu đến năm 2025, Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh thành trường cao đẳng chất lượng cao là trường học số và đến năm 2030, có 100% trường chất lượng cao trên địa bàn tỉnh là trường học số.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra những nhiệm vụ quan trọng về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như: thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của Bộ, ngành Trung ương; hoàn thiện về chương trình, nội dung đào tạo của các cấp giáo dục phù hợp với chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế,...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đưa ra những giải pháp để thúc đẩy hiệu quả thực hiện như: tăng cường nâng cấp các trang thiết bị, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý giáo dục nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế,...

UBND tỉnh giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương cùng phối hợp thực hiện.

Quốc Bình

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 209
  • Hôm nay: 13767
  • Trong tuần: 210,294
  • Tất cả: 39,018,917

Chung nhan Tin Nhiem Mang