English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Địa chỉ: 54A Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Liên hệ: 0294.3868.018

Mã số doanh nghiệp: 2100.114.477
Email: xosotv@gmail.com
Wedsite: xosotravinh.vn

NĂM 2019

Chiến lược phát triển của Công ty TNHH  Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 2019-2028) - Xem chi tiết tại đây

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2019-2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh - Xem chi tiết tại đây

Quyết định số: 2416/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch số: 374/KH-XSKT sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo số: 254/BC-SXKT đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm (2017 - 2019) - Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VII tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 (Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ) - Xem chi tiết tại đây

Phụ lục VIII báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 (Ban hành kèm theo Nghị  định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ) - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo quyết toán quý 02/2019 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo quyết toán năm 2019 - Xem chi tiết tại đây

Chính sách tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp - Xem chi tiết tại đây

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 34044
  • Trong tuần: 417,356
  • Tất cả: 29,658,712

Chung nhan Tin Nhiem Mang