English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Địa chỉ: 54A Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Liên hệ: 0294.3868.018

Mã số doanh nghiệp: 2100.114.477
Email: xosotv@gmail.com
Wedsite: xosotravinh.vn

NĂM 2021

Báo cáo số: 41/BC-XSKT Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Xem chi tiết tại đây

Chiến lược phát triển của Công ty TNHH  Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 2019-2028) - Xem chi tiết tại đây

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2019-2023 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh - Xem chi tiết tại đây

Quyết định số: 3909/QĐ-UBND về việc giao việc chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 - Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch số: 621/KH-XSKT về việc sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2021 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo số: 18/BC-XSKT báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2021 - Xem chi tiết tại đây

Báo cáo quyết toán Quý 02/2020 tại đây

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng năm 2021 tại đây

Báo cáo tài chính 6 tháng đã được kiểm toán tại đây

Thông tin cơ bản Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh tại đây

Quyết định số: 1389/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tại đây

Quyết định số: 816/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định: 1516/QĐ-UBND ngày 18/7/2016; số 1389/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 và 1658/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và Hoạt động; Quy chế quản lý tài chính của công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh tại đây

Quyết định số: 1516/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và Hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh tại đây

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 152
  • Hôm nay: 10722
  • Trong tuần: 133,557
  • Tất cả: 39,090,265

Chung nhan Tin Nhiem Mang