English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tuần từ ngày 07/02/2020 đến ngày 13/02/2020
Số ký hiệu văn bản 16/BC-VP
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày hiệu lực 17/02/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 07/02/2020 đến ngày 13/02/2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-16bc-vp.pdf