English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia trong Phụ lục số 11 kèm theo Quyết định 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 376/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2020
Ngày hiệu lực 03/03/2020
Trích yếu nội dung Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia trong Phụ lục số 11 kèm theo Quyết định 2604/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm signed-376qð-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang