English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Báo cáo tuần từ ngày 06/3/2020 đến ngày 12/3/2020
Số ký hiệu văn bản 38/BC-VP
Ngày ban hành 16/03/2020
Ngày hiệu lực 16/03/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo tuần từ ngày 06/3/2020 đến ngày 12/3/2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm signed-38bc-vp.pdf