English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I; một số nhiệm vụ, giải pháp quý II/2020
Số ký hiệu văn bản 69/BC-UBND
Ngày ban hành 06/04/2020
Ngày hiệu lực 06/04/2020
Trích yếu nội dung Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I; một số nhiệm vụ, giải pháp quý II/2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm signed-69bc-ubnd.pdf