English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 25/4/2020)
Số ký hiệu văn bản 72/BC-VP
Ngày ban hành 27/04/2020
Ngày hiệu lực 27/04/2020
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngày 25/4/2020)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm BC72.pdf