English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Số ký hiệu văn bản 1519/UBND-THNV
Ngày ban hành 27/04/2021
Ngày hiệu lực 27/04/2021
Trích yếu nội dung Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm CV1519.pdf