English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho ngươi tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 757/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho ngươi tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm saoy-757.pdf