English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Hủy bỏ Công văn số 2864/UBND-NN ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2891/UBND-NN
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung Hủy bỏ Công văn số 2864/UBND-NN ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyến Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm 2891.pdf