English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh COVID-19
Số ký hiệu văn bản 2892/UBND-KGVX
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung Tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm 2892.pdf