English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Hỗ trợ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho Công an tỉnh
Số ký hiệu văn bản 2893/UBND-KGVX
Ngày ban hành 21/07/2021
Ngày hiệu lực 21/07/2021
Trích yếu nội dung Hỗ trợ test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho Công an tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 2893.pdf