English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Cung cấp danh sách liên lạc để phục vụ công tác, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 4054/UBND-THNV
Ngày ban hành 11/09/2021
Ngày hiệu lực 11/09/2021
Trích yếu nội dung Cung cấp danh sách liên lạc để phục vụ công tác, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Tâm
Tài liệu đính kèm saoy-4054.pdf