English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Công điện số 20/CĐ-BGTVT ngày 01/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu văn bản 4749/UBND-CNXD
Ngày ban hành 02/10/2021
Ngày hiệu lực 02/10/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Công điện số 20/CĐ-BGTVT ngày 01/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 4749.pdf