English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 5223/UBND-KT
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm 5223.pdf