English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Công văn số 6937/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số ký hiệu văn bản 5249/UBND-KT
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện Công văn số 6937/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Quỳnh Thiện
Tài liệu đính kèm 5249.pdf