English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 28/KH-UBND
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 06/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Thanh Bình
Tài liệu đính kèm 28.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang