English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sau dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 01/KH-UBND
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sau dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 01.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang