English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Số ký hiệu văn bản 05/KH-UBND
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm 05_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang