English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 389/UBND-THNV
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-389_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang