Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022
Số ký hiệu văn bản 117/BC-UBND
Ngày ban hành 25/05/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo cáo thống kê
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm saoy-117_0001.pdf
Cơ quan ban hành