English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Thực hiện Công văn số 10142/BGTVT-KCHT ngày 11/9/2023 của Bộ Giao thông vận tải
Số ký hiệu văn bản 4174/UBND-CNXD
Ngày ban hành 18/09/2023
Ngày hiệu lực 18/09/2023
Trích yếu nội dung Thực hiện Công văn số 10142/BGTVT-KCHT ngày 11/9/2023 của Bộ Giao thông vận tải
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm saoy-4174_0001.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang