Nghị định số: 74/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Số ký hiệu văn bản 74/2019/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/09/2019
Ngày hiệu lực 23/09/2019
Trích yếu nội dung Nghị định số: 74/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Chế độ, chính sách
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 2699 (1).pdf
Cơ quan ban hành