English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 2504/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Số ký hiệu văn bản 2504/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/11/2019
Ngày hiệu lực 26/11/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số: 2504/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm signed-2504-qd-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang