English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh TV đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 2045/QD-UBND
Ngày ban hành 16/10/2018
Ngày hiệu lực 16/10/2018
Trích yếu nội dung Quyết định v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh TV đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm 2045-QD-UBND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang