English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 950/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 950/QD-TTG
Ngày ban hành 01/08/2018
Ngày hiệu lực 01/08/2018
Trích yếu nội dung Quyết định số: 950/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Trịnh Đình Dũng
Tài liệu đính kèm 950QD-TTG.signed.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang