English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Số ký hiệu văn bản 2107/QD-UBND
Ngày ban hành 06/11/2017
Ngày hiệu lực 06/11/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Kim Ngọc Thái
Tài liệu đính kèm 2107-QD-UBND.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang