English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 48
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2629/UBND-CNXD 07/07/2021 Thực hiện Thông báo số 129/TB-KTNN Tải về
2549/UBND-THNV 02/07/2021 Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Tải về
74/TB-VP 28/05/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2021 Tải về
35/TB-VP 05/04/2021 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hẳn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021 Tải về
15/TB-VP 25/02/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 Tải về
08/TB-VP 28/01/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 Tải về
167/TB-VP 31/12/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020 Tải về
5343/UBND-NN 30/12/2020 Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã trên địa bàn tỉnh Tải về
137/TB-VP 30/10/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 Tải về
1532/QĐ-TTg 08/10/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Tải về
4070/UBND-CNXD 06/10/2020 Phổ biến Thông tư số 27/2020/TT-BTTTT ngày 30/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
127/TB-VP 01/10/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 Tải về
106/TB-VP 31/08/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Phạm Khải Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 Tải về
69/QĐ-BCH 13/08/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Trà Vinh Tải về
64/TB-VP 04/06/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Đồng Văn Lâm tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2020 Tải về
1751/QĐ-UBND 11/03/2020 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 Tải về
440/VP-NC 04/03/2020 Thông báo Nghị định số 27/2020/NĐ-CP của Chính phủ Tải về
25/TB-BCĐ 03/03/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng - Trưởng BCĐ phát triển điện tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động BCĐ phát triển điện tỉnh Trà Vinh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Tải về
24/TB-VP 28/02/2020 Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Phạm Khải Trung tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 Tải về
18/TB-VP 19/02/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình phòng, chống Cúm gia cầm, nuôi trồng thủy sản và giải pháp phòng, chống xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Tải về
123