English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
98/TB-VP 27/05/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022 Tải về
88/TB-VP 17/05/2022 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
81/TB-VP 28/04/2022 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 Tải về
57/TB-VP 31/03/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022 Tải về
26/TB-VP 24/02/2022 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Văn Hẳn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022 Tải về
16/TB-VP 08/02/2022 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2022 Tải về
211/TB-VP 28/12/2021 Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
4712/UBND-NC 01/10/2021 Triển khai thực hiện Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
4595/UBND-CNXD 29/09/2021 Tăng cường sử dụng nền tảng Khai báo y tế phòng, chống Covid-19 Tải về
3957/UBND-CNXD 08/09/2021 Quản lý, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đối với người lái xe và phương tiện vận tải Tải về
3066/UBND-KGVX 29/07/2021 Sắp xếp lực lượng y tế đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh Tải về
2629/UBND-CNXD 07/07/2021 Thực hiện Thông báo số 129/TB-KTNN Tải về
2549/UBND-THNV 02/07/2021 Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy Tải về
74/TB-VP 28/05/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2021 Tải về
35/TB-VP 05/04/2021 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Văn Hẳn tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021 Tải về
15/TB-VP 25/02/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 Tải về
08/TB-VP 28/01/2021 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 Tải về
167/TB-VP 31/12/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020 Tải về
5343/UBND-NN 30/12/2020 Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã trên địa bàn tỉnh Tải về
137/TB-VP 30/10/2020 Ý kiến kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh - Trần Văn Ba tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 Tải về
123

Chung nhan Tin Nhiem Mang